ВОЛОДИМИР ГОЛОВАНЮК / VLADIMIR GOLOVANYUK

Учасник бойових дій, Голова ГО «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій», начальник служби безпеки ТОВ «УДК», співзасновник військово-патріотичного клубу десантників «Штурм», «Фенікс».

 

Полтавець Володимир Голованюк, батько 4 синiв, на вiйну пiшов добровольцем у перший період російської агресії на Сході. З 2014 р. по 2015 р. приймав участь в Антитерористичній операції на посаді командира розвідки 27 реактивної бригади артилерійського полку м. Суми. Безпосередньо брав участь в боях за Савур-Могилу, в Іловайському напрямку та в боях за Піски і Донецький аеропорт.

Під час служби вирiзнився низкою героїчних вчинкiв.  Так, у Гранітному Тельманського району з установки «Смерч» було вражено ремонтну базу з великою кількістю боєприпасів і техніки. Незважаючи на всі застереження і ризик для життя, Володимир вирушив на евакуацію особового складу. Завдяки військовому професіоналізму врятував і евакуював 7 військовослужбовців, з яких троє були тяжко поранені і один загиблий.

Нагороджений державними нагородами: Орденом за мужність ІІІ ст., Медаллю Захисника Вітчизни, Медаллю за участь в Антитерористичній операції, волонтерськими нагородами, а також орденом «Народний Герой України».

В 2017 році ГО «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій» взяла на себе обов’язок допомагати правоохоронцям у забезпеченні правопорядку у місті Полтава. Таким чином, у місті було створено патруль охорони громадського порядку.

Значний особистий внесок Володимира у національно-патріотичне виховання молоді Полтавщини. Він є співзасновником військово-патріотичних клубів «Штурм» (Чутівська громада, «Фенікс» (Скороходівська громада) та «Штурм-2» (Новоселівська громада). Співорганізатор військово-патріотичного табору «Діброва», який відбувся влітку 2021 року в Новоселівській громаді. Вихованці військово-патріотичних клубів займаються спортивною підготовкою, вчаться рукопашному бою, правильному поводженню зі зброєю, орієнтуванню на місцевості, тактичній медицині. А головне – взаємодіяти в команді, допомагати один одному та шанувати Батьківщину.

Одним із захоплень Володимира є парашутний спорт. Перший стрибок зробив ще під час несення служби в аеромобільній дивізії. А перекваліфікувався з десантника на парашутиста по поверненню з зони проведення АТО. Регулярно тренується сам, тренує молодь, приймає участь у змаганнях з парашутного спорту як в Україні, так і за кордоном.

Життєве кредо Володимира «Якщо не я, то хто?…».

 

Проєкт реалізується в межах програми «Активні Громадяни» Британської Ради, що співфінансується Посольством Великої Британії в Україні.

#activecitizensua

 

* * *

Participant of combat operations, chairman of the NGO «All-Ukrainian Union of participants of the Antiterrorist operation, combat operations and peacekeeping missions», head of security service of LLC «Ukrainian woodworking company», co-founder of the military-patriotic club of paratroopers «Sturm», «Phoenix».

 

Vladimir Golovanyuk from Poltava, father of 4 sons, volunteered for the war during the first period of Russian aggression in the East. From 2014 to 2015, he participated in the anti-terrorist operation as a reconnaissance commander of the 27th reactive brigade of the artillery regiment in Sumy. Sumy. He directly participated in the battles for Savur-Mohyla, Ilovaysk direction and the battles for Peski and Donetsk airport.

During his service he distinguished himself by a number of heroic deeds. For example, a repair base with large quantities of ammunition and equipment was hit by a «Smerch» installation in the Granite Telman district. Despite all reservations and risk to life, Vladimir went to evacuate the personnel. Thanks to his military professionalism, he saved and evacuated 7 servicemen, three of whom were seriously wounded and one was killed.

He was awarded with state awards: Order for Courage, Medal for Defender of the Fatherland, Medal for participation in Anti-terrorist operation, volunteer awards, as well as the Order «National Hero of Ukraine».

In 2017, the All-Ukrainian Union of ATO Participants, Combat Action and Peacekeeping Missions took it upon itself to help law enforcement in the city of Poltava to ensure law and order. Thus, a public order patrol was created in the city.

Vladimir’s contribution to the national-patriotic education of Poltava youth is significant. He is a co-founder of military-patriotic clubs «Sturm» (Chutivska community), «Phoenix» (Skorokhodivska community), and «Sturm-2» (Novoselivska community). Co-organizer of the military-patriotic camp «Dibrova», which was held in the summer of 2021 in Novoselivska community. Pupils of military-patriotic clubs are engaged in sports training, learn hand-to-hand combat, proper handling of weapons, terrain orientation, tactical medicine, and most importantly — to interact as a team, help each other and respect the Motherland.

One of Vladimir’s hobbies is parachuting. He made his first leap when he was on duty in the airmobile division. And he trained from paratrooper to parachutist upon his return from the ATO zone. He regularly trains himself, trains young people and takes part in parachuting competitions both in Ukraine and abroad.

Vladimir’s life credo: «If not me, then who?

 

The project is implemented under the Active Citizens programme, which is co-funded by the British Embassy Kyiv.

 #activecitizens