БОГДАН ТОНКОШКУР / BOGDAN TONKOSHKUR

Учасник бойових дій, кандидат в майстри спорту

Я народився в місті Кременчук, що на Полтавщині, де проживаю і понині.

Закінчив Кременчуцьку школу №13 та вступив до технікуму залізничного транспорту. В ті молоді роки професійно займався спортом — греблею на каное. Маю нагороди зі змагань, здобув звання кандидата в майстри спорту України.

У 1990 році проходив строкову службу в полку зв’язку. Після закінчення служби повернувся до Кременчука. Саме тоді я вперше усвідомив — як я люблю своє місто та Батьківщину.

Після звільнення з лав Збройних сил займався підприємницькою діяльністю, працював в різних галузях, зрештою влаштувався в компанію «РОШЕН».

Згодом одружився. В шлюбі маю сина та доньку.

У 2015 році був мобілізований та потрапив на війну в складі Збройних Сил України. На війні я усвідомив — що то є моя Батьківщина, який незламний, патріотичний дух українського народу! Вдячний долі, що надала мені можливість відстоювати Незалежність моєї країни разом із побратимами. Солдатська єдність і братерство тече в жилах кожного воїна Незалежної України.

Після отриманого поранення в 2015 році потрапив до шпиталю та після лікування знову повернувся до свого батальйону та своїх побратимів, з якими і надалі виборювали мир в Україні, до самої демобілізації в 2016 році. Після чого я повернувся в рідне місто до своєї родини.

Нібито то все гаразд, але життя поділилося на «до» і «після» війни. На мою думку, люди, які дивилися смерті в обличчя – інакше починають розуміти і цінувати життя: матеріальні цінності, досягнення, кар’єра втрачають своє значення,  якщо немає життя, волі, незалежності та миру. Це зрозумів я, і з цим живу.

Дуже люблю свою Батьківщину, свою Країну, своє місто, свій народ, друзів, побратимів. Ціную кожну мить свого життя. Вдячний долі за всі труднощі та радощі в моєму житті — бо це є досвід і мені з ним йти по життю і виховувати своїх дітей.

Моє життєве кредо: «ЖИТТЯ — ЦЕ БОРОТЬБА!!!»

 

Проєкт реалізується в межах програми «Активні Громадяни» Британської Ради, що співфінансується Посольством Великої Британії в Україні.

#activecitizensua

* * *

Participant in combat operations, candidate master of sports of Ukraine

 I was born in the town of Kremenchug, Poltava region, where I still live.

I graduated from the Kremenchug school № 13 and entered the technical college of railway transport. In those young years I was professionally engaged in sports — canoeing. There are awards from competitions, I received the title of candidate master of sports of Ukraine.

In 1990 I did military service in a communications regiment. After completing military service, I returned to Kremenchug. Then I realized for the first time — how I loved my city and my homeland.

After my release from the army, I was engaged in business activities, worked in various industries, and finally got a job at the «ROSHEN» company.

Later I got married. I have a son and a daughter in my marriage.

In 2015 I was mobilized and went to war in the Armed Forces of Ukraine. In the war I realized — that this is my homeland, what an indomitable, patriotic spirit of the Ukrainian people! I am grateful for the fate that gave me the opportunity to defend the Independence of my country together with my brothers. Soldierly unity and brotherhood flows in the veins of every warrior of Independent Ukraine.

After being wounded in 2015, I went to the hospital and after treatment I returned to my battalion and my fellow soldiers, with whom I continued to fight for peace in Ukraine, until I was demobilized in 2016. After that I returned to my hometown to my family.

All seemed well, but life was divided into «before» and «after» the war. In my opinion, people who faced death differently begin to understand and appreciate life: material values, achievements, career lose their meaning if there is no life, freedom, independence and peace. I understood this, and I live with it.

I love my Motherland, my Country, my city, my people, my friends, my fellows. I value every moment of my life. I am grateful to my destiny for all difficulties and joys in my life, because it is my experience and I can go through life with it and bring up my children.

My life credo: «LIFE IS A WARNING!!!»

  

The project is implemented under the Active Citizens programme, which is co-funded by the British Embassy Kyiv.

 #activecitizens